TANCAR
ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA
Guia de tramitació per a organitzar esdeveniments
ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA

Per tal d’agilitzar la tramitació de les sol·licituds per organitzar esdeveniments a la via pública per part d’associacions i entitats, especialment aquelles en les que es sol·licita la col·laboració de l’Ajuntament, s’ha confeccionat un procediment específic “tràmits esdeveniments”.

Les associacions i entitats interessades en organitzar esdeveniments a la via pública hauran de presentar una instància, segons el model oficial, sol·licitant-t’ho. La sol·licitud s’haurà de presentar amb una anterioritat d'1 mes a la data de realització de l’activitat, especialment si requereix col·laboració municipal.

Aquest sistema servirà per facilitar l’organització d’activitats i la col·laboració entre l’Ajuntament i els veïns.

 

Normes de funcionament

ü L’Ajuntament facilitarà l’organització d’esdeveniments i activitats lúdiques al municipi en col·laboració amb les associacions i entitats locals.
ü La col·laboració municipal es concretarà en cada cas, d’acord amb la petició formulada i els mitjans disponibles.
ü L’Ajuntament fomentarà l’auto-organització i autofinançament dels esdeveniments i activitats, sota el principi d’intervenció administrativa mínima.
ü Quan l’Ajuntament faciliti material, el muntatge, la recollida i la conservació del mateix serà a càrrec i sota la responsabilitat dels organitzadors.
ü L’Ajuntament podrà sol·licitar, si escau, el dipòsit d’una fiança per garantir la correcta utilització del material cedit.
 


Tràmit d'esdeveniments

Descarregat aquí la sol·licitud per a organitzar esdeveniments, que podràs presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, a l'Edifici La Nau.

Zona de descàrrega

Instància per a organitzar esdeveniments
Escrit dirigit a les associacions
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org