TANCAR
DADES ECONÒMIQUES
Gestió Transparent
DADES ECONÒMIQUES

L'Ajuntament treballa en en sentit de la transparència en la gestió, perquè el ciutadà sàpiga com s'administren els recursos públics.
Trobareu informació econòmica de consulta al nostre Portal de Transparència, a la seu electrònica.
 

 Accés al Portal de TRANSPARÈNCIA a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar (www.tossademar.cat/seu)

 

CONSULTA DEL PRESSUPOST:

Veure el PRESSUPOST al Portal de TransparènciaCONSULTA DE LES ORDENANCES:

Veure les ORDENANCES al Portal de Transparència

 

CONSULTA LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS:

Veure les RETRIBUCIONS DELS REGIDORS al Portal de Transparència

 

 

 

 

A continuació informació antiga que havíem posat a disposició del ciutadà en aquesta secció:

 

ORDENANCES FISCALS 2018

 

Consulta la informació

Veure les ordenances al Portal de Transparència
Ordenances Fiscals 2018 [2,31 Mb]

 

 

PRESSUPOST 2017

Consulta la informació

Guia del Pressupost 2017
Veure la documentació administrativa del Pressupost 2017 al Portal de Transparència
Liquidació del pressupost de l'exercici 2016

 

 

ORDENANCES FISCALS 2017

 

Consulta la informació

Veure les ordenances al Portal de Transparència
Ordenances Fiscals 2017 [1,7 Mb] [Actualitzat 25/01/2017] Prorrogades del 2016
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2016 [800 Kb]

 

 

PRESSUPOST 2016

Consulta la informació

Memòria d'alcaldia [2 Mb]
Informe econòmic-financer [1,1 Mb]
Informe intervenció [2,4 Mb]
Informe secretaria [500 Kb]
Bases d'execució [13 Mb]
Pressupost de despeses [2,1 Mb]
Pressupost d'ingressos [1 Mb]
Programa d'inversions [197 Kb]
Situació creditícia [591 Kb]
Informe RRHH [1,4 Mb]
Plantilla [1,5 Mb]
Bases subvencions [2,7 Mb]
   
Descarregar tot el Pressupost 2016 [32 Mb]
   
Liquidació del pressupost de l'exercici 2016

 


ORDENANCES FISCALS 2015

Les ordenances fiscals del 2014 no han patit cap variació enguany, per tant continuen vigents les del 2014.

Consulta la informació

Ordenances Fiscals 2014 que s'apliquen també al 2015 [1,8 Mb]
   


 

PRESSUPOST 2015

Consulta la informació

Bases i Subvencions [500 kb]
Estat d'execució del pressupost 2014 [2 Mb]
Informes i proposta [4,7 Mb]
Plantilla [300 Kb]
Situació creditícia [350 Kb]
Guia Pressupost 2015 [2 Mb]

 

ORDENANCES FISCALS 2014

Consulta la informació

Ordenances Fiscals 2014 [1,8 Mb]
   

 

PRESSUPOST 2014 (proposta)

Consulta la informació

Proposta Pressupost 2014 [3,7 Mb]
Estat del deute [385 Kb]

 

PRESSUPOST 2013

Descarrega't el document sencer [ 6,6 Mb ]

Descarrega't el document sencer (format que permet fer cerques) [ 45 Mb ]

 

Consulta la informació

Què és el pressupost? Guia entenedora
Detall: Ingressos del Pressupost 2013
Detall: Despeses del Pressupost 2013
Detall: Inversions del Pressupost 2013
Resum del Pressupost 2013

 

ORDENANCES FISCALS 2013

Consulta la informació

Ordenances Fiscals 2013 [9,5 Mb Actualitzat]
Preus Públics 2013 [1,7 Mb Actualitzat]

 

Retribucions dels Regidors de l'Ajuntament

A la secció Gestió Transparent, descarrega't aquesta informació: fes clic aquí

 

 

Zona de descàrrega

Presentació Pressupost i Ordenances Fiscals 2013
Pla de Sanejament
Pressupost 2012
Ordenances Fiscals 2012
Liquidació del Pressupost 2011
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org