TANCAR
PLA DE MILLORA URBANA
Urbanisme
PLANS DE MILLORA URBANA

L'Ajuntament publica aquí la informació referent als plans de millora urbana.
 

 


PLA DE MILLORA URBANA DE SANTA MARIA DE LLORELL

Aprovat definitivament el Pla de Millora Urbana del sector Santa Maria de Llorell per acord de Ple de data 12 de març de 2015.

Consulta la informació

Memòria Text refós PMU STA MARIA
  Plànols:
1.1.- Situació
1.2- Emplaçament
2.- Planejament vigent
3.- Topografia
4.- POUM sobre topografia
5.-Transcripció
6.- Estructura de la propietat
O1.- Zonificació PMU
O2.1- Ordenació edificació
O2.2- Ordenació edificació
O3.- Àmbits de gestió


 


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org